De heren van Linth, leenmannen van de Berthouts (XIIe - XIIIe eeuw)
De eerste vermeldingen van het Lintkasteel (XIVe en XVe eeuw)
De bloeiperiode (XVe - XVIIe eeuw)
De tweede helft van de XVIIIe eeuw
De heropbloei in de XXe eeuw
Het Lintkasteel De eigenaars en leenheren van het Lintkasteel Een poging tot datering Het Lintkasteel nu Bijlagen en Bibliografie
 
Intussen was een heet hangijzer in de Europese politiek de opvolging van de kinderloze Spaanse koning Karel II en in dit politieke spel speelde Brouchhoven een niet onbelangrijke rol. Plannen werden gemaakt om via een verdelingsverdrag het Spaanse rijk te verdelen tussen Oostenrijk en Frankrijk. Maar uiteindelijk maakte de stervende Karel II in 1700, op suggestie van paus Innocentius XII een testament waarbij hij Filips van Anjou, een kleinzoon van Lodewijk XIV aanstelde als zijn opvolger. Zowel Lodewijk XIII als Lodewijk XIV huwden immers een Spaanse prinses. Dit was uiteraard niet naar de zin van de andere Europese mogendheden, die vonden dat op die manier het traditionele evenwicht in Europa verstoord werd "il n'y a plus de Pyrénées". De Spaanse successieoorlog brak uit, die zich eens te meer voor een groot deel in de Nederlanden afspeelde, waarvan deze mogendheden een buffer tegen Frankrijk wilden maken.

De troonsbestijging van Filips V ( 1700-1746) heeft Bergeyck in zijn vroegere overheersende machtspositie bevestigd en hem uiteindelijk tot de feitelijke stadhouder van de Spaanse Nederlanden gemaakt, maar hij werd ook de eerste en enthousiaste ontwerper en uitvoerder van de grote plannen van Filips V en via hem van Lodewijk XIV.
Omwille van zijn grondige kennis van het land en het prestige dat hij er genoot werd Jan van Brouchoven in 1702 door Filips V benoemd tot superintendant generaal van financiën en minister van de oorlog in de Nederlanden . Filips V wilde naar Frans voorbeeld de administratie van de Spaanse Nederlanden centraliseren en vond in van Brouchoven een overtuigd medewerker omdat deze de bestaande organisatie van onze provincies met zijn vele privilegies verouderd achtte. De Consejo de Flandres en de drie Kollaterale Raden, destijds door Karel V opgericht, werden afgeschaft en vervangen door één Koninklijke Raad, die vergaderde onder voorzitterschap van de landvoogd. Brouchoven als superintendant was een van de zeven leden van die raad . Eveneens op instructie van zijn grootvader Lodewijk XIV, gaf Filips V het bevel de militaire macht van de Zuidelijke Nederlanden en de fortificatiewerken te verbeteren en fiscale hervormingen in te voeren om de oorlogskas te vullen. De uitvoerder ter plaatse was eens te meer Jan van Brouchoven. Aan de andere kant toonde deze zich wel een belangrijke verdediger van de belangen van de Zuidelijke Nederlanden bij de onderhandelingen van handelsovereenkomsten met Frankrijk.

 
Het Lintkasteel, stille getuige van vele eeuwen geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden. Niets van deze site mag gecopieerd of herbruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site.
 
Naar vorig hoofdstuk Naar vorige pagina Naar volgende pagina Naar volgend hoofdstuk
 
 
© www.lintkasteel.eu - ontwikkeld door webforyou.be
Niets van deze site mag gekopieerd of hergebruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site